De uitdaging van onbalans in de energiemarkt begrijpen

Navigeren door de onbalans: inzichten van NieuweStroom

In de complexe wereld van energievoorziening zet NieuweStroom zich in om het stroomverbruik van onze klanten zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen. Dit doen is cruciaal, omdat het helpt bij het efficiënt inkopen van energie op de EPEX-handelsbeurs. Hoewel de methoden die NieuweStroom gebruikt om verbruik te voorspellen geavanceerd en over het algemeen betrouwbaar zijn, blijven er kleine, onvermijdelijke verschillen tussen de voorspellingen en het daadwerkelijke verbruik.

Deze verschillen, bekend als ‘onbalans’, ontstaan wanneer de ingekochte hoeveelheid energie niet precies overeenkomt met het werkelijke verbruik. De financiële implicaties van onbalans worden geregeld door TenneT, de organisatie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de balans op het hoogspanningsnet. De kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen sterk variëren, afhankelijk van de mate van verschil tussen de voorspelde en daadwerkelijke consumptie.

NieuweStroom heeft ervoor gekozen de programmaverantwoordelijkheid zelf te beheren, in plaats van deze uit te besteden. Dit betekent dat we bij NieuweStroom zelf de balancering van onze energieportefeuille beheren. Hiervoor maken we gebruik van eigen, wetenschappelijk ontwikkelde voorspellingsmodellen. Deze aanpak heeft zich bewezen in het effectief beperken van onbalanskosten.

De groeiende afhankelijkheid van variabele duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, verhoogt de complexiteit van onbalansbeheer. Deze bronnen zijn van nature minder voorspelbaar, wat kan leiden tot hogere onbalanskosten. Dit is een trend die waarschijnlijk zal voortzetten in de transitie naar een duurzamere energievoorziening.

Speciale aandacht voor grootverbruikers bij NieuweStroom

NieuweStroom biedt specifieke producten aan voor onze klanten met grootverbruik aansluitingen, vooral diegenen die ook energie terugleveren. Deze producten, waaronder het SDE Volgsysteem en de SDE Outperformer, zijn ontwikkeld om deze klanten te ondersteunen in het optimaliseren van hun energiebeheer.

Het SDE Volgsysteem is gericht op grootverbruikers die zelf energie opwekken. Het koppelt de financiële verwerking van energieproductie direct aan de actuele marktprijzen en SDE-subsidies. Klanten betalen een maandelijks voorschot gebaseerd op een voorlopige onbalansfactor, welke wordt aangepast zodra de definitieve berekeningen beschikbaar zijn.

De SDE Outperformer biedt een financieel aantrekkelijke regeling waarbij de gerealiseerde onbalanskosten van NieuweStroom worden vergeleken met de standaard onbalansfactor van RVO. Dit kan leiden tot financiële voordelen voor de klant, afhankelijk van de prestaties van NieuweStroom in het beheersen van de onbalanskosten.

Beide opties benadrukken de flexibiliteit en het commitment van NieuweStroom aan het bieden van oplossingen die grootverbruikers helpen hun energiekosten effectief te beheren. Deze aanpak onderstreept het belang van actief onbalansmanagement en de voordelen die het kan bieden in de steeds veranderende energiemarkt.

Meer opwekkers.

De opbouw van je maandnota

De opbouw van je maandnota

Bij het bekijken van je maandelijkse energienota’s van NieuweStroom, kunnen de verschillende bedragen verwarrend lijken. We leggen uit.

Lees meer
SDE Outperformer

SDE Outperformer

Als wij de markt verslaan, dan zorgt dit voor een voordeel ten opzichte van het subsidiebedrag. Sommige leveranciers evenaren het SDE+ bedrag, wij willen het extra voordeel met je delen. Hoe beter wij presteren, hoe meer waarde we samen te verdelen hebben.

Lees meer
SDE Volgsysteem

SDE Volgsysteem

Het SDE Volgsysteem van NieuweStroom volgt de systematiek die de RvO gebruikt bij het berekenen van de hoogte voor de SDE subsidie. Daarmee sluiten we aan op de toegekende SDE subsidie van de RvO.

Lees meer