Let’s talk.

Vragen? Suggesties? Ideeën? Stuur een bericht of check eerst onze vraagbaak.

 

Vraagbaak.

Check hieronder onze veelgestelde vragen.

B2B incassomachtiging, Twikey, Incassomandaat

We maken elke maand, voor je prepaid voorschot, een inschatting van de marktprijs en verwacht verbruik. De verwachte prijs die we vaststellen voor het prepaid voorschot van de volgende maand kan mogelijk sterk verschillen van de daadwerkelijke prijs. Om te voorkomen dat een incasso mislukt en je daardoor handmatige betalingen moet gaan verrichten, hebben wij het mandaatbedrag berekend op basis van de hoogste prijs van stroom en gas (inclusief alle belastingen en kosten) in de afgelopen twee jaar. En het hoogste maandverbruik.

De prijzen waarmee we gerekend hebben zijn € 1,25 per kWh voor stroom en € 4,00 per m3 voor gas.
Om tot een maandverbruik te komen gaan we uit van je hoogste verbruiksmaand (in de winter). We hebben daarom je jaarverbruik gedeeld door 12, en vermenigvuldigd met 2.

In formule:

  • Standaard-Jaar-Verbruik (SJV) / 12 maanden x 2 (i.v.m. seizoen) x € 1,25 stroom en € 4,00 gas
SJV : het bij ons bekende jaarverbruik van alle aansluitingen die op het klantnummer bekend zijn.
Marktprijs : De voor nu vastgestelde maximale energieprijs.
Factor 2 : Het energieverbruik in de winter ligt ongeveer een factor 2 hoger dan het gemiddelde verbruik per maand.

 

Een B2B incassomandaat is een zakelijke incassomachtiging. B2B betekent “Business to Business”. Het is een incassomachtiging tussen twee bedrijven. In dit geval tussen jouw bedrijf en NieuweStroom. Met een zakelijke incassomachtiging geef je NieuweStroom toestemming om de factuurbedragen van je zakelijke bankrekening af te schrijven.

Bankinstellingen willen dat er in een zakelijke markt zoveel mogelijk gewerkt wordt met een zakelijke incassomachtiging. Zo ook onze bankinstelling. Daarom zetten we alle huidige incassomachtigingen om naar een zakelijke incassomachtiging.

Het kan voorkomen dat meerdere personen akkoord moeten geven voor het verstrekken van de incassomachtiging. Als dit het geval is dan heb je dat zelf met je eigen bankinstelling afgesproken. In dat geval kun je bij stap twee van het proces aangeven wie de andere persoon is. Twikey – de organisatie die de zakelijke incassomachtiging voor ons regelt – zal dan automatisch ook deze persoon een uitnodiging sturen om het mandaat goed te keuren.

Wanneer je meer dan twee handtekeningen op één mandaat wil zetten, kies je voor de optie “Afdrukken”.  Je verzamelt alle benodigde handtekeningen op het mandaat en laat vervolgens het mandaat goedkeuren door je bankinstelling.  Na deze goedkeuring kan je dan het mandaat uploaden in Twikey. Wij worden hiervan automatisch geïnformeerd.

Als je meerdere IBAN nummers hebt dan berekenen wij het mandaatbedrag per IBAN. Je krijgt van ons dan meerdere mandaatverzoeken. Het bedrag van de incassomachtiging is dan uitgerekend op basis van de gekoppelde contracten.

Op termijn kunnen we niet meer via de huidige incassomachtiging incasseren. Als je dan nog geen zakelijke incassomachtiging hebt verstrekt zul je moeten gaat betalen via een betaalverzoek. In dat geval zijn wij genoodzaakt om extra kosten te berekenen. De administratiekosten zijn  €2,- per factuur voor kleinverbruik en €5,- per factuur voor grootverbruik. Dit zijn administratiekosten omdat wij je betaling handmatig moeten verwerken.

Meterstandenkaart ontvangen

Je hebt van ons het verzoek ontvangen om de meterstanden door te geven. Je kunt dit doen door in de e-mail van het verzoek op de knop naar de meterstanden kaart te klikken. Het verzoek om meterstanden door te geven kan om verschillende redenen naar je zijn gestuurd.

Elke maand rekenen wij het verbruik met je af. Je betaalt elke maand een voorschot voor de overheidsheffingen. Eenmaal per jaar rekenen wij deze overheidsheffingen met je af. Als je een uitleesbare slimme meter hebt dan ontvangen wij de meterstanden van de netbeheerder. Heb je een conventionele (domme) meter of een slimme meter die op dit moment niet uitleesbaar is, dan hebben wij de meterstanden nodig om een juiste afrekening te kunnen maken. Daarnaast zijn de meterstanden belangrijk voor het correct toepassen van de energiebelasting, zo weten wij namelijk hoeveel m³ er verbruikt is in welk jaar.

Het kan voorkomen dat er in je meterkast een slimme meter hangt en je toch een verzoek ontvangt voor het doorgeven van de meterstanden. De redenen kunnen divers zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de slimme meter op dit moment niet uitleesbaar is, dit kan komen doordat je geen toestemming hebt gegeven om de slimme meter uit te lezen. Maar het kan ook zo zijn dat de slimme meter (tijdelijk) in storing staat. Je netbeheerder kan je vertellen waarom er sprake is van een storing of niet uitleesbaarheid en je mogelijk verder helpen om dit op te lossen.

Het is wel belangrijk dat je de gevraagde meterstand aan ons doorgeeft. De meterstanden zijn nodig voor het opmaken van de jaarafrekening (indien van toepassing) of het correct toepassen van het prijsplafond.

Klant worden en overstappen

Je kunt advies aanvragen bij NieuweStroom via ons advies aanvraag formulier. Eén van onze energieadviseurs binnen 4 werkdagen contact met je op.

NieuweStroom richt zich op de zakelijke markt. Wij hebben echter veel klanten die naast hun zakelijke aansluiting ook hun privé aansluiting bij NieuweStroom willen onderbrengen. Voor onze zakelijke klanten blijven wij deze dienst ook aanbieden.

Maar als je enkel een privé aansluiting wilt aanmelden, dan adviseren wij je om naar onze partner easyEnergy te gaan. EasyEnergy bedient met hetzelfde concept de consumentenmarkt en klanten die minder dan 10.000 kWh stroom en/of 5.000 m3 gas per jaar verbruiken. Ga naar de website van easyEnergy voor meer informatie of neem direct contact op met easyEnergy.

De kosten om een leveringscontract voortijdig te beëindigen kun je bij je huidige leverancier opvragen. Voor kleinverbruikers zijn deze kosten meestal niet heel hoog. Daarom kan het zijn dat je ondanks de eenmalige extra kostenpost nog steeds goedkoper uit bent om direct naar NieuweStroom over te stappen; je hebt deze kosten snel terugverdiend door onze lagere tarieven.

De overstapboetes voor grootverbruikers kunnen erg hoog zijn. Bekijk daarom goed of je eerder wilt overstappen, soms is het beter om je lopende contract uit te dienen. Je kunt wel meteen opzeggen bij je leverancier en dan kunnen wij alvast regelen dat je meteen naar ons over gaat aan het einde van je contract. Let ook op lange opzegtermijnen: soms tot wel 8 maanden voor afloop contract! Wees er dus op tijd bij om automatische verlenging te voorkomen.

Hier vindt je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om bij je huidige leverancier op te zeggen.

Bij NieuweStroom kunnen grootverbruikers en kleinverbruikers altijd boetevrij overstappen. Zo heb je alle vrijheid om zelf te ervaren hoeveel voordeel NieuweStroom je oplevert.

Zodra je zich heeft aangemeld ontvang je van ons binnen 2 weken een welkomstbrief ter bevestiging van je aanmelding. Wij verzorgen vervolgens een volledige overstapservice en vragen, indien van toepassing, een slimme meter voor je aan bij je netbeheerder. Je merkt zelf niets van de overstap, dit is slechts een administratief proces: je komt nooit zonder elektriciteit of gas te zitten!

Als onderdeel van de overstapservice zeggen wij het contract bij je huidige leverancier voor je op. Tenzij je bij je aanmelding hebt aangegeven dat je dit zelf al gedaan hebt.

Indien je over een grootverbruik aansluiting beschikt mogen wij de opzegging niet voor je doen. Neem in dat geval zelf contact op met je huidige leverancier.

Vaste prijzen zijn al jaren vanzelfsprekend. Ze zijn overzichtelijk voor de klant en verder een ideaal verdienmodel voor de leverancier. De leverancier verzint een vaste prijs voor een langere periode. Als vrijvechters van dit standaard model krijgen wij daar nogal de kriebels van.

  1. In vaste prijzen zitten naast winstmarges ook risicopremies verborgen.
  2. Leveranciers delen zo nooit hun eigen inkoopvoordeel. Als klant betaal je de winst en het risico.
  3. Leveranciers zitten er veilig bij. Wil je als klant in de contractperiode weg, dan krijg je een fikse opzegboete.
  4. Vaste prijzen ontnemen klanten controleerbare inzichten die voor nu én de toekomst relevant zijn. Die inzichten helpen juist om slimmer te besparen, te verduurzamen (op grote schaal en op individueel niveau) en te innoveren.

Toegegeven: als je toevallig net op het goede moment vastklikt, heb je mogelijk een goeie deal te pakken. Dit weet je echter te allen tijde pas achteraf. De echte prijs van energie wisselt namelijk continu op basis van vraag en aanbod. Geen enkele leverancier kan dus vooraf zeggen dat zij het goedkoopste aanbod hebben. Wij richten ons daarom liever op transparantie en kansberekeningen zonder einddatum.

NieuweStroom is aangesloten bij de gedragscode ‘leveranciers en slimme meters‘. We bewaren en behandelen je persoonsgegevens en verbruiksgegevens zorgvuldig. Derden krijgen hier geen toegang toe. Iedereen die is aangesloten bij deze gedragscode wordt gecontroleerd volgens de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Boetes die je vorige leverancier bij jou in rekening brengt, vergoeden we niet. Let dus goed op dat je de einddatum van je contract aan ons doorgeeft, zodat wij jouw levering bij NieuweStroom pas starten bij de afloop van je contract.

Sinds 1 januari 2020 is de regiotoeslag voor gas niet meer afhankelijk van de regio waar je woont, maar geldt voor iedereen in Nederland dezelfde regiotoeslag per kuub gas. Daarom noemen we het nu transportkosten. Ongeacht je woon- en werkgebied betaal je een toeslag voor het transport van gas. Deze rekenen we elke maand met je af.

Voor elke leverancier is de facturatie een automatisch proces, en de afmelding door een overstap ook. Althans, dat mogen we hopen in deze tijd. Vaak kruisen deze twee processen zich en krijg je van de oude leverancier nog één of hooguit twee voorschotten voordat ze jouw eindafrekening sturen. Dat gebeurt binnen 42 dagen na je afmelding. Hierop verrekenen ze dan je betaalde voorschotten.

Ook krijg je bij NieuweStroom al voordat je start je eerste voorschotnota. We hebben een prepaid methodiek. In januari betaal je bijvoorbeeld alvast het voorschot voor februari. In februari voor maart. Enzovoort. Hebben we vervolgens een volledige kalendermaand aan verbruik af kunnen lezen op je slimme meter, dan rekenen we je werkelijke verbruik elke maand af aan de werkelijke inkoopprijzen plus NieuweStroom opslag. Ter volledigheid: dit is vanaf je derde maandnota als je vanaf de start een slimme meter hebt.

Facturatie en online verbruik inzien

Je betaalt een voorschot voor de komende maand. Dit voorschot gebruiken wij om in die maand dagelijks je energie in te kopen. We proberen je voorschot steeds zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te laten aansluiten. Daarom nemen we elke maand de verwachte marktprijs en jouw verwachte verbruik mee van de komende maand, waar je voorschot over gaat.

Zo beperken we risico’s voor jou als klant (hoge bijbetalingen) en onszelf (wij schieten elke maand als het ware voor tijdens het inkopen). Nadat de maand werkelijk voorbij is, verrekenen we de werkelijke leveringskosten (je verbruik en de marktprijs) met je betaalde voorschot.

Je betaalt een voorschot voor de komende maand. Dit voorschot gebruiken wij om in die maand dagelijks je energie in te kopen. We proberen je voorschot steeds zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te laten aansluiten. Zo beperken we risico’s voor jou als klant (hoge bijbetalingen) en onszelf (wij schieten elke maand als het ware voor tijdens het inkopen).

Nadat de maand werkelijk voorbij is, verrekenen we de werkelijke leveringskosten (je verbruik en de marktprijs) met je betaalde voorschot.

Daarom is je voorschot als volgt opgebouwd:

  1. We gebruiken voor je voorschot de verwachte marktprijs voor komende maand zoals die op dit moment bekend is.
  2. Ook nemen we de inschatting van je verbruik mee in het voorschot. Wij volgen hiervoor het historisch verbruik van je slimme meter of het historisch verbruik volgens je netbeheerder als (data van) de slimme meter ontbreekt.

Vooral het gasverbruik verschilt veelal per seizoen. In het najaar en de winter zijn je nota’s daarom meestal hoger, in het voorjaar en de zomer juist lager.

  1. De energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn elk voorschot hetzelfde (je verwachte jaarverbruik / 12 maanden). Op je jaarafrekening verrekenen we zoals je gewend bent de werkelijke kosten voor de energiebelasting en ODE.
  2. Bij kleinverbruik aansluitingen betaal je elke maand netbeheerkosten. Wij dragen deze één op één af aan je netbeheerder.

 

Met dit formulier kun je ons verzoeken je verbruik, en daarmee je voorschot, te wijzigen. Onze specialisten beoordelen je aanvraag aan de hand van je verbruik. Wij kunnen alleen je voorschot aanpassen als er een aanzienlijk en langdurig lager verbruik is geweest of verwacht wordt. We vragen je daarom hierin realistisch te zijn. We kopen met jouw voorschotbedrag in de komende maand dagelijks in op de dagmarkt,
Blijkt jouw werkelijke verbruik gedurende de maand niet werkelijk lager te zijn, dan zijn we genoodzaakt de wijziging direct terug te draaien. Uiteraard geldt dit niet als je verbruik daadwerkelijk significant daalt.

Je jaarafrekening mag geen verrassing zijn aangezien je verbruik elke maand wordt afgerekend. Toch kan het zijn dat je op de jaarafrekening moet bijbetalen. Dit wordt veelal veroorzaakt door een naheffing op de overheidsheffingen energiebelasting.

De energiebelasting wordt namelijk slechts eenmaal per jaar afgerekend op basis van je werkelijke verbruik, je betaalt maandelijks slechts een voorschot. Dit is zo bepaald door de belastingdienst.

Indien je meer verbruikt hebt dan wij verwacht hadden toen wij het voorschot bepaalden zul je op de jaarafrekening moeten bijbetalen.

Indien je jaarafrekening een periode betreft die over een kalenderjaar heengaat is de kans groot dat de belastingtarieven gewijzigd zijn per 1 januari. In 2016 heeft dat bij Gas bijvoorbeeld voor een forse naheffing op de jaarafrekening gezorgd.

Je gasverbruik wordt normaal gesproken weergegeven in m3. Op de handelsbeurs voor gas echter wordt gehandeld in de eenheid kWh. Om je volledige transparantie te kunnen bieden in de inkoopprijs die wij bij je in rekening brengen rekenen wij het verbruik in m3 om naar kWh (1 m3 = 9,7694 kWh).

Ja, dat kan. Door in te loggen op www.nieuwestroom.nl/mijn-nieuwestroom kun je je verbruik inzien per maand, per dag en per uur. Je kunt deze details eenvoudig downloaden als csv bestand. Je kunt dit bestand vervolgens eenvoudig inlezen in bijvoorbeeld Excel of een andere analyse tool.

De betalingstermijn van onze nota’s is 7 dagen. Bij niet tijdige betaling van een nota word je tweemaal gratis herinnerd aan tijdige betaling van de openstaande nota. Daarna wordt een aanmaning gezonden.

Indien de betreffende nota een Eindafrekening is, dan worden bij de aanmaning tevens de kosten voor incasso van het openstaande bedrag berekend volgens de wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK). Zie ook www.incassokostenberekenen.nl

Energiescan – Kan ik een verbruiksoverzicht ontvangen ten behoeve van mijn energiescan?

Voor een energiescan wordt vaak om je jaarverbruik gevraagd. Indien je graag een verbruiksoverzicht wilt ontvangen, kun je deze opvragen. Je jaarverbruik vindt je ook terug op je jaarafrekening.

Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening?

De jaarafrekening van je elektriciteitsaansluiting ontvang je in februari/ maart. Deze heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar.
De jaarafrekening van je gasaansluiting ontvang je in juni/ juli. Deze heeft betrekking op de periode van 1 mei tot en met 30 april.

Indien je de jaarafrekening van je gas- en elektriciteitsaansluiting graag gelijktijdig wilt ontvangen (per kalenderjaar) dan kun je dit aan ons doorgeven.

We begrijpen dat foutjes kunnen gebeuren, en daarom maken we het graag makkelijk voor je. Als je ontdekt dat je een factuur dubbel hebt betaald, zorgen we ervoor dat het teveel betaalde bedrag binnen 14 dagen veilig en automatisch teruggestort wordt op je rekening. Je hoeft hiervoor niets extra te doen.

Mocht je nog openstaande facturen hebben, dan pakken we het net zo zorgvuldig aan. In plaats van het bedrag terug te storten, verrekenen we het met de oudste nog openstaande factuur. Zo blijft je administratie overzichtelijk en up-to-date.

Heb je hierover vragen of wil je meer weten? Ons team staat altijd klaar om je persoonlijk te ondersteunen. Samen zorgen we ervoor dat jouw administratie soepel en zonder zorgen verloopt.

Slimme meter en terugleveren

Slimme meters vervangen de huidige meters voor elektriciteit en gas. Deze digitale meter meet net als de traditionele meter het energieverbruik in je huis. Het grote verschil is dat de slimme meter meterstanden automatisch doorstuurt naar de netbeheerder. Je hoeft dus zelf geen standen meer door te geven. Bovendien kun je zelf je werkelijke verbruik inzien en dus eenvoudiger energie besparen. Meer informatie over de slimme meter vind je op www.slimmemeters.nl

De inkoopprijs van stroom varieert per uur en is afhankelijk van vraag en aanbod in de markt. Om gebruik te kunnen maken van variabele prijzen per uur heb je een slimme meter nodig waarmee wij je verbruik per uur kunnen uitlezen en dit verbruik kunnen koppelen aan de op dat moment geldende handelsbeursprijzen.

Je kunt de slimme meter aanvragen via je netbeheerder. Voor de exacte werkwijze verwijzen we naar je netbeheerder, omdat de aanvraag bij elke netbeheerder kan verschillen.

Liander – Slimme meter zelf aanvragen | Liander

Enexis – Slimme meter aanvragen | Enexis Netbeheer

Stedin – Ik wil de slimme meter versneld aanvragen | Stedin

Coteq – Slimme meter aanvragen – Coteq Netbeheer

Cogas – Cogas > Service & contact

Westland Infra – Klantenservice :: Westland Infra

Rendo – Contact – Netbeheerder N.V. RENDO bellen of mailen (rendonetwerken.nl)

Het installatiebedrijf maakt altijd een afspraak met je voor de vervanging van je oude meter. Tijdens de werkzaamheden dien je zelf aanwezig te zijn en dien je de monteur toegang te bieden tot de meters. Ook wordt de levering van gas en elektriciteit standaard enige tijd onderbroken. Het is daarom van belang dat je je apparaten en gastoestellen zelf kunt uitschakelen. Uiteraard kun je ook nog vragen stellen zodra het installatiebedrijf contact met je opneemt.

Indien wij je meterstand bij je opvragen ontvang je hiervoor een email met daarin een linkje waarmee je je meterstand aan ons kunt doorgeven. Wil je graag je meterstand doorgeven maar heb je geen email van ons ontvangen, stuur dan je meterstand samen met de opnamedatum en de EAN code van de aansluiting via ons webformulier

Ja, via NieuweStroom heb je ook de mogelijkheid zelfopgewekte energie terug te leveren aan het net.

Je ontvangt dan altijd de EPEX(APX)-prijs voor je teruglevering in het uur van teruglevering. Vaak ontvang je daarom bij zonnepanelen overdag meer geld voor je opgewekte energie dan je ’s nachts voor je energie betaalt. Alweer een voordeel van de dynamische prijzen van NieuweStroom!

Kleinverbruikers betalen alleen de opslag over het saldo van levering en teruglevering per maand.

Nee, wij zijn geen handelaar in GvO’s en kopen slechts de GvO’s in die wij nodig hebben voor de levering aan onze klanten die kiezen voor groene stroom. Als producent van groene stroom kies je bij het aanmelden welke handelaar je verkregen certificaten ontvangt. Deze handelaar hoeft dus niet je eigen energieleverancier te zijn.

Voor het verhandelen van zelf opgewerkte GvO’s verwijzen wij je graag door naar de website van Veticer (www.verticer.eu) waar je een overzicht van handelaren terugvind.

Gegevens wijzigen en opzeggen

Ja, je kunt je wachtwoord opnieuw aanvragen via onze website, met het email adres waarmee je je indertijd hebt aangemeld. In verband met privacy redenen communiceren een wachtwoord eenmalig en onze klantenservice kan je wachtwoord niet voor je wijzigen.

je kunt een wijziging van je gegevens zoals een verhuizing, een nieuwe contactpersoon of factuuradres doorgeven via ons webformulier of per post (zie postbus onderaan de FAQ’s), onder vermelding van je klantnummer.

Als je je banknummer wilt wijzigen verzoeken wij je om een kopie van je bankafschrift of bankpas bij te voegen, zodat de tenaamstelling én het rekeningnummer zichtbaar zijn.

Al onze klanten hebben via een persoonlijke webpagina op het Klantportaal continu inzicht in de marktprijzen en hun eigen verbruik. Klanten kunnen achteraf zien wat ze per uur/dag hebben verbruikt en wat op dat moment de kosten waren van de inkoop van stroom en gas.

De opzegtermijn van 30 dagen is door de overheid voorgeschreven. Ook je nieuwe leverancier moet deze opzegtermijn van 30 dagen bij de oude leverancier altijd respecteren.

Als je al binnen 30 dagen wilt overstappen naar een andere leverancier, dan geldt bij NieuweStroom een opzegtermijn van 1 à 2 werkdagen. Echter, deze kortere opzegtermijn geldt alleen als je zelf bij ons opzegt. Je dient hiervoor ons webformulier in te vullen. Je ontvangt dan van ons binnen 1 werkdag een bericht, waarin je nieuwe leverancier door ons wordt gemachtigd om de gewenste overstap sneller te regelen dan gebruikelijk. De termijn van 1 à 2 dagen is nodig om de dag-inkoop van je energie op de handelsbeurs voor de volgende dag tijdig stop te zetten.

Je kunt dus snel overstappen als je een andere leverancier hebt gevonden. Wij werken elke dag voor onze klanten om de laagste prijs en de beste service aan te bieden. Als je niet tevreden bent, dan moet je zo snel mogelijk kunnen overstappen. Je zit dus geen dag te lang vast aan NieuweStroom.

Concept en producten

Wij koppelen je verbruik rechtstreeks aan de kale inkoopprijs van energie per uur/ dag en doen niet aan lange termijn contracten en opzegboetes. Je kiest dus voor NieuweStroom omdat je graag de laagste prijzen hebt, je een transparante rekening wilt en je niet aan een contract wilt vastzitten. Bekijk de animatie of ga naar Waarom NieuweStroom? voor meer uitleg over de voordelen van NieuweStroom.

Met je toestemming kunnen wij je verbruik via de slimme meter uitlezen. Je daadwerkelijke verbruik (elk uur voor stroom en elke dag voor gas) koppelen wij aan de op dat moment geldende handelsbeursprijzen. Via je eigen webpagina kun je je verbruik en de actuele marktprijzen inzien. Daarnaast krijg je maandelijks een overzicht met het verbruik en de prijsopbouw en ieder jaar een jaarafrekening. Eerlijk en transparant.

Wij kopen elke dag precies de energie in die onze klanten nodig hebben. Je betaalt dus niet voor het risico van prijsschommelingen en de kosten van de voorfinanciering van langlopende inkoopcontracten. NieuweStroom heeft een kleine organisatie, een hoge automatisering en zelf alle ICT ontwikkeld. Daarmee zijn wij goedkoper dan andere aanbieders.

Met transport wordt het gebruik van het energietransportnetwerk (de kabels, de buizen en de aansluiting) bedoeld. Met levering wordt de inkoop en verkoop van energie bedoeld. Het transport wordt verzorgd door de netbeheerder en de levering wordt verzorgd door je energieleverancier. Daarom kom je dus tijdens overstappen naar een andere leverancier ook nooit zonder stroom te zitten.

Absoluut, als je groene stroom wilt, dan kun je een Garantie van Oorsprong (GvO) kopen. Iedere groene bron (producent) heeft apart gemerkte GvO’s. Als je groene stroom afneemt worden voor jou GvO’s gekocht en afgeboekt, zodat je kunt aantonen dat je groene stroom hebt verbruikt. Bij NieuweStroom kun je zelf kiezen uit welke groene bron je je energie wilt hebben. Wij berekenen de GvO’s transparant en tegen de werkelijke kostprijs aan je door.

Wij stimuleren duurzaam energieverbruik via het geven van transparant inzicht in je dagelijkse verbruik. Daarmee krijg je meer inzicht in mogelijkheden om te bezuinigen en om energie af te nemen op momenten dat er minder vraag is naar energie. En juist op deze goedkopere momenten is energie ook duurzamer, er wordt dan namelijk minder energie opgewekt met fossiele brandstoffen. Zo zorgen we samen voor minder CO2 uitstoot. Daarnaast hanteert NieuweStroom een energiezuinige bedrijfsvoering.

NieuweStroom doet het anders: bij NieuweStroom betaal je alleen de werkelijke kosten van de transportkosten (voorheen regiotoeslag) zonder winstopslag. Bij NieuweStroom betaal je via je voorschotnota een voorschot transportkosten op basis van een gemiddelde en wij rekenen de werkelijke kosten achteraf – gespecificeerd – met je af. De werkelijke kosten worden op je afrekening vermeld en verrekend met de betaalde voorschotbedragen. Wel zo transparant en geen verborgen marges.

Andere leveranciers berekenen vaste transportkosten of maken vaste prijsafspraken voor de landelijke netwerkkosten, terwijl de werkelijke kosten pas achteraf bekent zijn. Meestal zit hierin een marge voor de leverancier en daarom zijn de kosten ook per leverancier zo verschillend.

Dankzij onze voordelige tarieven zijn wij een snelgroeiend bedrijf. Om ervoor te zorgen dat wij de hoge servicestandaard voor onze klanten kunnen handhaven, richten wij ons op dit moment met onze verkoop alleen actief op bedrijven. Maar natuurlijk ben je als consument ook altijd welkom om te profiteren van onze voordelige tarieven.

Nee, wij zijn geen handelaar in GvO’s en kopen slechts de GvO’s in die wij nodig hebben voor de levering aan onze klanten die kiezen voor groene stroom. Als producent van groene stroom kies je bij het aanmelden welke handelaar je verkregen certificaten ontvangt. Deze handelaar hoeft dus niet je eigen energieleverancier te zijn.

Voor het verhandelen van zelf opgewerkte GvO’s verwijzen wij je graag door naar de website van Verticer (www.verticer.eu) waar je een overzicht van handelaren terugvind.

In de middag zijn de prijzen voor de volgende dag bekend en worden ze op de website geplaatst. Je weet dus elke dag wat morgen de prijzen voor elektriciteit en gas zijn. Eventueel kun je dus het tijdstip van je energieafname aanpassen en extra besparen op de blijvend goedkopere handelsbeursprijzen.

Heb je een contract voor gas, maar wil je graag je aansluiting laten verwijderen?
In dat geval zeg je je contract bij ons op door contact op te nemen met onze klantenservice. Verder dien je ook de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) die je met je netbeheerder hebt op te zeggen.

Heb je een contract voor gas, maar wil je graag je aansluiting laten verwijderen?
In dat geval zeg je je contract bij ons op door contact op te nemen met onze klantenservice.
Verder dien je ook de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) die je met je netbeheerder hebt op te zeggen.
Je draagt zelf zorg voor de verwijdering van jouw gasaansluiting, die vraag je aan op:
www.mijnaansluiting.nl.
De netbeheerder zal dan zorgen voor het verwijderen van de gasmeteropstelling en de aansluitleiding.

Als je de gasaansluiting nog niet meteen definitief wilt laten verwijderen, dan kun je de aansluiting laten afsluiten voor een periode van maximaal 12 maanden. Hierna is het aan jou om een keuze te maken tussen het opnieuw aansluiten of het alsnog definitief verwijderen van jouw gasaansluiting. Aan het opnieuw aansluiten zijn kosten verbonden, die de netbeheerder bij je in rekening brengt. Het verwijderen van de aansluiting is kosteloos. Het blijft echter belangrijk dat je wel actief de aanvraag tot verwijdering doet.

Prijsplafond

Toen we de nota’s in december voor januari gingen maken was er nog geen officiële publicatie van de overheid. Vandaar dat we dit toen nog niet hebben mee genomen.

Je ziet de verrekening van het prijsplafond voor januari terugkomen op de factuur in feburari, als we terugblikken op januari.

NieuweStroom levert energie tegen de inkoopprijs op basis van een dynamisch tarief. De prijs van stroom verschilt per uur, die van gas per dag. Na veel discussie met de bekende energiebedrijven is door de overheid besloten dat het prijsplafond bij een dynamisch tarief werkt op basis van het tarief dat jij in minimaal één maand gemiddeld betaald hebt per kWh elektriciteit of m3 gas. Dus het werkt niet zo dat het uurtarief altijd meteen ‘afgetopt’ wordt op het moment dat de prijs in een bepaald uur boven het plafond komt.
Je voorschotfactuur wordt medio januari aangepast

Het prijsplafond wordt bij NieuweStroom als korting in je voorschot verwerkt. Vanaf januari zullen wij maandelijks het voorschotbedrag opnieuw berekenen, inclusief de verwachte korting vanuit het prijsplafond.

Net zoals bij alle leveranciers wordt je definitieve korting bepaald en verrekend met de eindfactuur. Dat is bij NieuweStroom je normale jaarafrekening of een eindafrekening als je overstapt of verhuist. Het doel is net zoals normaal dat je niet te veel maandelijks voorschot betaald hebt, maar in ieder geval niet hoeft bij te betalen.

Je korting wordt standaard per maand vastgesteld

Zoals hierboven aangegeven onder (3) kan het per leverancier verschillen of de definitieve korting vastgesteld wordt per maand of over de gehele periode tot de jaar- of eindafrekening (dus vanaf 1 januari of je startdatum in 2023 bij ons tot je jaar- of eindafrekening). Het spreekt voor zich dat NieuweStroom streeft naar het toepassen van de methode die het voordeligst uitpakt voor jou als klant. Daarom kiezen wij nu standaard voor het berekenen van de korting per maand. Dit levert naar verwachting voor veruit de meeste klanten de hoogste korting op. Ondanks dat dit betekent dat je niet gebruikt tegoed niet mee mag nemen naar de volgende maand(en). Hoe dit precies gaat: van alle uren in één maand wordt jouw verbruik in een uur vermenigvuldigd met de prijs die gold in dat uur; dit totale bedrag wordt vervolgens gedeeld door je totale verbruik in die maand. Dat geeft een gemiddeld betaald tarief per maand.

Nee, de hoeveelheid is verdeeld over het jaar volgens een door de overheid bepaalt vast gebruikerspatroon.

Ja, de regeling is gebasseerd op traditionele energieleveranciers, die elke maand hetzelfde maand bedrag vragen aan hun klanten. Het subsidie volume is gebaseerd op je Standaard Jaarverbruik gedeeld door 12 maanden.

De ingangsdatum voor het prijsplafond is 1 januari 2023.

Nee, alleen voor actieve klein verbruik stroom aansluitingen met verblijfsfunctie.

Nee, alleen voor actieve gas aansluitingen.

Het prijsplafond loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

De eigenaar van het aansluitpunt is niet bepalend of je subsidie krijgt. Er moet sprake zijn van een primair allocatiepunt en een kleinverbruiksaansluiting met een verblijfsfunctie.

Eenmaal per jaar ontvang je van ons een jaarafrekening. Daarop maken wij de definitieve balans op. Wij kunnen je vragen om (een deel van) de subsidie terug te betalen als dit onterecht is uitbetaald.

Warmtepompen hebben typisch hoger elektrisch verbruik, echter wordt er in het prijsplafond géén uitzondering gemaakt voor een hoog energieverbruik door een warmtepomp of een andere reden.

Hoe gek het ook klinkt: tegoed mee kunnen nemen tot je jaar- of eindafrekening en daarna weer tot 1 januari 2024 hoeft niet de meest voordelige oplossing te zijn. Dit hangt af van je type energiecontract (vast, variabel of dynamisch) en hoe je verbruik en eventueel teruglevering verloopt over het jaar. Maandelijks de korting vaststellen in plaats van bij de eindfactuur (en dus geen tegoed kunnen meenemen) kan uiteindelijk juist een hogere korting in euro’s betekenen.
Hoe dan ook: minder en slimmer energie gebruiken en zo überhaupt onder de plafonds blijven is ook nu natuurlijk nog de allervoordeligste optie.

Nee, de korting wordt alleen gegeven op de verrekenperiode in het kalenderjaar 2023

Je kan nog steeds tussentijds overstappen naar een andere leverancier. Helaas mag je nieuwe leverancier niet je verbruik bij je vorige inzien. Er kan dus ook niet gecontroleerd worden hoeveel gebruik je al hebt gemaakt van het prijsplafond. Daarom heeft de regering gekozen voor de eerdergenoemde vaste verdeling van het verbruik per dag.
Stap je bijvoorbeeld over op 3 januari, dan zal de nieuwe leverancier je tegoed bepalen op basis van het resterend aantal dagen van die maand. Grofweg zou je dan kunnen stellen: 339 kWh (het plafond voor januari) / 31 dagen maal 28 dagen = 306 kWh tegoed voor het restant van januari bij je nieuwe leverancier.

Ja, ook als je maar één aansluiting hebt die voldoet aan de gestelde eisen mag je meedoen met het prijsplafond.

Stuur ons een bericht.

Is het niet dringend? Check alvast eerst of je je antwoord vindt in onze vraagbaak. Toch even een collega nodig? Stuur ons een bericht via een van onze formulieren. Op deze manier proberen we in de aanhoudende drukte je zo efficiënt mogelijk te helpen.  

088 – 996 86 86

We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. 

Op dit moment is het drukker aan de telefoon dan dat je van ons bent gewend. Onze medewerkers doen ons uiterste best je zo snel mogelijk te woord te staan. 

Adres:
Petrus Regoutplein 1 E01
6211 XX Maastricht

NieuweStroom is een geregistreerde handelsnaam van Slim met Energie B.V., ingeschreven bij de KvK te Maastricht onder nummer 55033490.

NieuweStroom is geregistreerd als merknaam met beeldmerk bij het Benelux merkenbureau.