Meterstanden doorgeven

Hoe vul ik mijn meterstanden in?

Bij een slimme meter worden je meterstanden automatisch doorgegeven aan je leverancier, waardoor je dit niet handmatig hoeft in te vullen. Maar wanneer je een ‘domme’ (conventionele) meter hebt of als er technische storingen optreden waardoor je slimme meter niet uitleesbaar is, word je minstens één keer per jaar gevraagd om je meterstand door te geven aan de hand van een meterstandenkaart. Het doorgeven van je meterstanden is in dit geval essentieel om je energie- of gasverbruik nauwkeurig te berekenen, wat zorgt voor eerlijke en transparante facturen. Daarom hebben wij een stapsgewijze handleiding voor je opgesteld, zodat je gemakkelijk zelf je meterstanden kunt doorgeven. 

Elektriciteitsmeter aflezen

De elektriciteitsmeter meet je verbruik in kilowatturen (kWh). Deze bevindt zich meestal op ooghoogte in de meterkast. Als je een analoge elektriciteitsmeter hebt, is deze niet slim en stuurt hij je meterstanden niet automatisch door. Je herkent een analoge meter aan een telwerk met draaiende cijfers. De telwerken kunnen worden aangegeven op verschillende manieren, maar bestaat vaak uit een combinatie van de letter T (voor telwerk) en een cijfer (1, 2, 3 of 4). Afhankelijk van het type meter heeft dit telwerk één, twee, of vier tellers:  

 • Enkeltariefmeter: heeft één telwerk, genaamd T2 Normaal tarief.  
 • Dubbeltariefmeter: heeft twee telwerken, namelijk T1 Laag tarief en T2 Normaal tarief.   
 • Vierdelige meter: heeft alle vier telwerken, namelijk T1 Laag tarief, T2 Normaal tarief, T3 Teruglevering Laag tarief, en T4 Teruglevering Normaal tarief. Als je niet teruglevert, maar wel een vierdelige meter hebt, blijven de cijfers van T3 en T4 op nul staan.  

Analoge elektriciteitsmeter aflezen

Conventionele elektriciteitsmeter NieuweStroom

Een digitale elektriciteitsmeter kan herkend worden aan een digitaal scherm waarop de meterstand af te lezen is. Dit betekent niet altijd dat het een slimme meter is. Een digitale meter is pas slim zodra de meterstanden op afstand uitleesbaar zijn. In ons klantportaal kan je controleren of je meter uitleesbaar is. Een meter is niet uitleesbaar als je verbruik meerdere dagen niet is toegenomen, maar je wel elektriciteit of gas hebt verbruikt. In veel gevallen wordt je verbruik wel nog geregistreerd, maar gaat er iets mis met het uitlezen van de meter. De storing kan gemeld worden bij je netbeheerder. Vaak is het probleem op afstand op te lossen.

De digitale meter heeft minimaal twee, maar meestal vier telwerken.  

 • Telwerk 1 is voor levering en wordt weergegeven als T1, +T1, I of 1.8.1 
 • Telwerk 2 is voor levering en wordt weergegeven als T2, +T2, II of 1.8.2 
 • Telwerk 3 is voor teruglevering en wordt weergegeven als -T1, T3, III of 2.8.1 
 • Telwerk 4 is voor teruglevering en wordt weergegeven als -T2, T4, VI of 2.8.2 

De digitale elektriciteitsmeter kan automatisch tussen de meterstanden schakelen, of dient handmatig bedient te worden door op de oranje of blauwe knop te drukken. Op deze manier kun je de meterstanden aflezen. 

Digitale meter met automatische weergave aflezen

Digitale elektriciteitsmeter Automatische weergave NieuweStroom

Digitale meter met handmatige weergave aflezen 

Digitale elektriciteitsmeter handmatige bediening NieuweStroom

Gasmeter aflezen 

Het is belangrijk om de gasmeter niet te verwisselen met de watermeter, omdat beide in kubieke meters (m3) worden gemeten. Het grootste verschil is te zien aan de vorm van de meter: een gasmeter is vierkant en heeft de aansluitingen bovenop, de watermeter is rond van vorm en heeft de aansluitingen aan de zijkant. De gasmeter heeft één telwerk met cijfers, en meet alleen telwerk T2 Normaal tarief. Deze meter bevindt zich over het algemeen op kniehoogte in de meterkast.

Een analoge gasmeter is niet slim en stuurt je meterstanden niet automatisch door. Hij kan herkend worden aan een telwerk met draaiende cijfers. De meterstand wordt met zwarte cijfers weergegeven. De rode cijfers achter de komma hoeven niet doorgegeven te worden.

Analoge gasmeter aflezen

Voorbeeld analoge gasmeter NieuweStroom

Een digitale gasmeter kan herkend worden aan een digitaal scherm waarop de meterstand af te lezen is. Dit betekent niet altijd dat het een slimme meter is. Een digitale meter is pas slim zodra de meterstanden op afstand uitleesbaar zijn. De meterstanden zijn af te lezen zodra je op de rode knop onder het display drukt. 

Digitale gasmeter aflezen

Voorbeeld digitale gasmeter NieuweStroom

Meterstandenkaart invullen

Indien je van ons een persoonlijke meterstandenkaart hebt ontvangen om de elektriciteit- of gasmeterstanden door te geven, kan je de volgende stappen volgen om gemakkelijk zelf je meterstand door te geven.

Zodra je de link hebt geopend, vind je bovenaan het formulier je klantgegevens. Controleer deze gegevens en zorg ervoor dat hier het juiste EAN-nummer genoteerd staat. De EAN (Europees Artikel Nummer) is een uniek nummer van 18 cijfers gekoppeld aan je elektriciteits- of gasaansluiting. Je EAN-code kan je vinden op www.eancodeboek.nl

Elektriciteit meterstandenkaart

Voorbeeld elektriciteit meterstandenkaart NieuweStroom

Gas meterstandenkaart

Voorbeeld gas meterstandenkaart NieuweStroom

Onder je klantgegevens kun je de meterstanden invullen, die je eerder hebt afgelezen van je meter. Wanneer je de meterstand aan ons doorgeeft, hoef je alleen maar de getallen vóór de komma door te geven. Het is van belang altijd alle meterstanden door te geven, ook al maakt de meter maar gebruik van één telwerk en staat het andere telwerk op nul. Voor gas gaat het alleen om telwerk T2 (Normaal verbruik). Voor elektriciteit zijn er meer opties, namelijk één, twee, of vier telwerken: 

 • T1 Laag tarief 
 • T2 Hoog tarief 
 • T3 Teruglevering laag tarief 
 • T4 Teruglevering hoog tarief  

Zodra je je meterstand hebt ingevuld, klik je op ‘Standen controleren’. Indien je meterstand buiten het geschatte bereik valt, verschijnt er na het invoeren van je standen een toelichtingsveld. Vul in dit veld een toelichting in om door te kunnen gaan met het doorgeven van je meterstand. Indien je geen toevoeging kunt of wilt toevoegen, is het toch van belang dat je een willekeurig teken invoert om door te kunnen gaan. Hierna kun je je meterstanden indienen door op ‘Standen indienen’ te drukken. Vervolgens zie je een bevestiging van je gegevens en ontvang je een bevestiging per e-mail. 

Toelichtingsveld bij te hoge of te lage waarden

Toelichtingsveld bij te hoge of te lage waarden NieuweStroom

Twijfel je over de juistheid van je meterstand?

Indien je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt over het invullen van de meterstand, neem dan contact op met onze klantenservice. Dit kan telefonisch, of via ons webformulier.   

Ontvangen van twee meterstandenkaarten

Als je in december klant wordt, kan het zijn dat je twee meterstanden ontvangt. Allereerst ontvang je een startstand meterstandenkaart. Deze is gelijk aan de eindstand van de vorige leverancier. Daarnaast ontvang je nog een meterstandenkaart van 1 januari voor het correct opstellen van de jaarafrekening. 

Meer over de energiemarkt.