Formulier verzoek aanpassen jaarverbruik.

Met dit formulier geef je aan dat je voor het komende jaar, een ander verbruik verwacht voor één van je EAN-aansluitingen.
Wij gaan alleen je verwacht jaarverbruik voor deze EAN aanpassen als er een aanzienlijk en langdurig lager verbruik (langer dan 6 maanden) is geweest of dat er reeds voor 1 oktober 2022 maatregelen zijn genomen om je verbruik te verminderen. Maatregelen die zorgen voor minimaal 20% reductie in verbruik. 

Vul voor elke EAN waarbij je een ander jaarverbruik verwacht het formulier in.