SDE Outperformer

Waarom is de SDE Outperformer ontwikkeld?

Als je fors investeert in energieopwekking streef je als ondernemer naar een zo goed mogelijk resultaat met zo min mogelijk risico. Vergelijk het met een bank: als een bank investeert in een project van enkele tonnen of miljoenen, dan wil de bank zo veel mogelijk zekerheid dat het geïnvesteerde vermogen rendement oplevert. Dit houdt dus in dat er niet gezocht wordt naar de kans op het hoogste rendement (gok), maar er wordt gekeken naar het minst risicovolle scenario, oftewel de meeste zekerheid dat de investering terugkomt. Hier willen wij met onze propositie op aansluiten én wat ondernemerschap tonen.

Hoe werkt de SDE (stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie) regeling?

Bij het indienen van de SDE aanvraag, schrijf je het project in op een prijs per kWh. De gedachte is dat, als- je deze prijs voor de opgewekte stroom krijgt, je het project in 15 jaar kan terugverdienen.

Het daadwerkelijke bedrag wat aan subsidie wordt toegekend is het inschrijfbedrag minus de marktprijs. De marktprijs is niet per definitie de prijs uit je energiecontract, maar de prijs die iedereen kan krijgen op de EPEX. NieuweStroom koppelt al haar klanten aan deze EPEX spotmarkt, hier wordt stroom per uur verhandeld.

Overdag zijn de prijzen anders dan ’s nachts, in het weekend is de prijs anders dan doordeweeks en in de zomer is de prijs anders dan in de winter. In de SDE+ wordt deze prijsafwijking verwerkt met een correctiefactor. Hiermee past RvO de gemiddelde jaarprijs aan, naar de prijs die je voor je opgewekte stroom kon krijgen. In deze correctiefactor wordt enerzijds de prijsafwijking van het zonne-profiel verrekend (profielfactor), anderzijds wordt een landelijke kostenpost gecorrigeerd die van invloed is op de prijs, namelijk de onbalanskosten.

Iedere leverancier moet 1 dag vooruit voorspellen wanneer en hoeveel stroom er wordt opgewekt. De afwijking tussen deze voorspelling en wat er daadwerkelijk wordt opgewekt, noemt men onbalans (vraag en aanbod zijn uit balans). Deze onbalans wordt door Tennet, de landelijke Netbeheerder, afgerekend tegen onbalansprijzen. Dit gebeurt bij iedere energieleverancier.

In de SDE+ wordt het marktgemiddelde van de onbalanskosten als correctiefactor opgenomen. In je subsidiebedrag wordt je dus gecompenseerd voor deze profiel- en onbalanskosten.

De energieprijs die je bij NieuweStroom krijgt, volgt de prijssystematiek uit de SDE. Het profielvoordeel is zelfs voor jou. Het onderdeel waarop wij het beter kunnen doen dan de rest van de markt zijn dus de onbalanskosten, maar daar moeten we wel wat voor doen natuurlijk.

Hoe werkt de SDE Outperformer?

Als wij de markt verslaan, dan zorgt dit voor een voordeel ten opzichte van het subsidiebedrag. Sommige leveranciers evenaren het SDE+ bedrag, wij willen het extra voordeel met je delen. Hoe beter wij presteren, hoe meer waarde we samen te verdelen hebben.

Voor onze dienstverlening spreken we een transparante marge per MWh af. De geproduceerde stroom wordt bij NieuweStroom per uur afgerekend tegen de EPEX- uurprijzen en we rekenen met de voorlopige RvO onbalanskosten als voorschot. Hiermee lopen we gelijk met de systematiek en de bedragen uit de SDE. Zodra de RvO bekend maakt wat de definitieve onbalanscorrectiefactor is voor het voorgaande kalenderjaar, berekenen we het verschil met de door NieuweStroom gerealiseerde onbalanskosten.

Hebben we beter gepresteerd dan de rest van de markt (en dus de correctiefactor van RvO), dan delen we deze outperformance. Als we het slechter hebben gedaan, dan leveren wij voor die periode een deel van onze brutomarge in.

 

Veelgestelde vragen

Je titel komt hier
Wat zijn de definitieve onbalanskosten van RVO in 2023?

De definitieve onbalanskosten van RVO in 2023 zijn 0,01724 €/kWh voor zon en 0,00390 €/kWh voor wind. Definitieve correctiebedragen 2023 | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Wat zijn de onbalanskosten waarmee jullie gerekend hebben bij mijn voorschot?

Gedurende het jaar hanteren we de voorlopige correctiefactor van RVO. Wij rekenenden voor zon in 2023 per 1-1 2023 0,01336 €/kWh en per 1-7 2023 0,02481 €/kWh
Bij wind rekenden we 0,00667 €/kWh als voorschot. Zodra de definitieve correctiefactor door RVO wordt gepubliceerd, verrekenen we deze met het voorschot.

Hoe kan het dat de RVO onbalanskosten zo hoog is?

De onbalanskosten in 2023 waren hoog. Door de forse toename van duurzame opwek is er
meer onbalans en zijn er extreme uitschieters. Ook waren de marktprijzen hoog door een
onstabiele energiemarkt. Deze combinatie zorgt voor toename van de onbalanskosten.

Waarom moet ik bij betalen?

De door NieuweStroom gerealiseerde onbalanskosten worden vergeleken met de definitieve RVO
onbalansfactor. De verdeling van de meeropbrengst (outperformance door NieuweStroom t.o.v. de RVO onbalanskosten) is 50% voor jou en 50% voor NieuweStroom. Indien er onverhoopt in een kalenderjaar sprake is van minderopbrengst (underperformance), dan gaat dit volledig ten koste van onze opslag, met een maximum van 50% van de gefactureerde opslag in een kalenderjaar. Helaas was het voorschot dat RVO heeft vastgesteld te laag ten opzichte van het definitieve bedrag waardoor er alsnog een nabetaling plaatsvindt.

Kan ik ook een ander SDE product kiezen in plaats van het SDE Outperformer?

Graag gaan we met je in gesprek om gezamenlijk te evalueren of je het juiste product hebt gekozen. Neem hiervoor contact op met de klantenservice.

Wil je advies of dit product nog bij je past?

Meer opwekkers.

SDE Volgsysteem

SDE Volgsysteem

Het SDE Volgsysteem van NieuweStroom volgt de systematiek die de RvO gebruikt bij het berekenen van de hoogte voor de SDE subsidie. Daarmee sluiten we aan op de toegekende SDE subsidie van de RvO.

Lees meer