SDE Volgsysteem

Waarom is het SDE volgsysteem ontwikkeld?

Als je fors investeert in energieopwekking streef je als ondernemer naar een zo goed mogelijk resultaat met zo min mogelijk risico. Vergelijk het met een bank: als een bank investeert in een project van enkele tonnen of miljoenen, dan wil de bank zo veel mogelijk zekerheid dat het geïnvesteerde vermogen rendement oplevert.

Dit houdt dus in dat er niet gezocht wordt naar de kans op het hoogste rendement (gok), maar er wordt gekeken naar het minst risicovolle scenario, oftewel de meeste zekerheid dat de investering terugkomt. Het SDE Volgsysteem is met dezelfde doelstelling ontwikkeld. Het zorgt ervoor dat je duurzame investering veilig terugkomt en gaat renderen.

 

Hoe werkt de SDE (stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie) regeling?

Bij het indienen van de SDE aanvraag, schrijf je het project in op een prijs per kWh. De gedachte is dat, als je deze prijs voor de opgewekte stroom krijgt, je het project in 15 jaar kan terugverdienen met een redelijke winstmarge. De RvO garandeert vervolgens dat je 15 jaar lang deze prijs krijgt voor de opgewekte stroom.

RvO houdt hierbij rekening met de prijs die je op de markt kunt contracteren en vult vanaf deze prijs aan tot het inschrijfbedrag. Het daadwerkelijke bedrag wat aan subsidie wordt toegekend is het toegekende inschrijfbedrag minus de marktprijs en de SDE correctiefactor.

De marktprijs is niet per definitie de prijs uit je energiecontract, maar de prijs die iedereen kan krijgen op de EPEX (European Power Exchange). NieuweStroom koppelt al haar klanten aan deze EPEX- spotmarkt, hier wordt de stroom per uur verhandeld.

 

Hoe werkt het SDE volgsysteem?

Het SDE Volgsysteem van NieuweStroom volgt de systematiek die de RvO gebruikt bij het berekenen van de hoogte voor de SDE subsidie. Daarmee sluiten we aan op de toegekende SDE subsidie van de RvO.

RvO betaalt een deel van je subsidie als voorschot. Het voorschot wordt berekend op basis van de verwachte EPEX marktprijs waar een voorlopige correctie in zit voor inkoopkosten. Na afloop van het kalenderjaar stelt het RvO de definitieve marktprijs vast en berekend hoeveel subsidie je nog krijgt.

Wij rekenen de werkelijke EPEX uurprijzen voor de opgewekte stroom, vanaf deze prijs begint RvO met aanvullen We hanteren gedurende het jaar de voorlopige onbalanscorrectiefactor van RvO. Zodra de definitieve correctiefactor wordt gepubliceerd door RvO, maken wij ook een definitieve afrekening. Zo sluit je gedurende de hele SDE periode aan op de SDE systematiek.

 

Veelgestelde vragen

Je titel komt hier
Wat zijn de definitieve onbalanskosten van RVO in 2022?

De definitieve onbalanskosten van RVO in 2022 zijn 0,02670 €/kWh voor zon en 0,00490 €/kWh voor wind. Definitieve correctiebedragen 2022 | PBL Planbureau voor de Leefomgeving 

Wat zijn de onbalanskosten waarmee jullie gerekend hebben bij mijn voorschot?

Gedurende het jaar hanteren we de voorlopige correctiefactor van RVO. Wij rekenden in 2022
voor zon 0,01336 €/kWh en bij wind 0,00667 €/kWh als voorschot. Zodra de definitieve
correctiefactor door RVO wordt gepubliceerd, verrekenen we deze met het voorschot.

Hoe kan het dat de RvO onbalansfactor zo hoog is?

De onbalanskosten in 2022 waren hoog. Door de forse toename van duurzame opwek is er
meer onbalans en zijn er extreme uitschieters. Ook waren de marktprijzen hoog door een
onstabiele energiemarkt. Deze combinatie zorgt voor toename van de onbalanskosten.

Waarom moet ik bij betalen?

Wij factureren gedurende het kalenderjaar maandelijks een voorschot voor je
onbalanskosten gelijk aan de voorlopige RVO onbalansfactor (dit is onderdeel van het
voorlopige correctiebedrag). Wanneer RVO haar definitieve correctiebedragen publiceert,
verrekenen we het betaalde voorschot met de definitieve RVO onbalansfactor. Zijn er lage
onbalanskosten in de markt, dan komt er een hogere correctie vanuit ons en vice versa.

Kan ik ook een ander SDE-product kiezen in plaats van het SDE Volgsysteem

Graag gaan we met je in gesprek om gezamenlijk te evalueren of je het
juiste product hebt gekozen. Neem hiervoor contact op met de klantenservice.

Kan ik in termijnen betalen?
Wil je advies of dit product nog bij je past?

Meer opwekkers.

De opbouw van je maandnota

De opbouw van je maandnota

Bij het bekijken van je maandelijkse energienota’s van NieuweStroom, kunnen de verschillende bedragen verwarrend lijken. We leggen uit.

Lees meer
SDE Outperformer

SDE Outperformer

Als wij de markt verslaan, dan zorgt dit voor een voordeel ten opzichte van het subsidiebedrag. Sommige leveranciers evenaren het SDE+ bedrag, wij willen het extra voordeel met je delen. Hoe beter wij presteren, hoe meer waarde we samen te verdelen hebben.

Lees meer