Energie-Nederland en ACM maken afspraken over energiecontracten met dynamische prijzen

Amsterdam, 14 december 2021

Leveranciers met dynamische energieprijzen bieden serieus alternatief voor vast en variabel

Steeds vaker kiezen consumenten voor energieleveranciers die contracten aanbieden met dynamische inkooptarieven. Omdat deze tarieven per dag kunnen veranderen, is het belangrijk dat leveranciers hun klanten hier goed over voorlichten. Daarover zijn nu voor het eerst afspraken gemaakt tussen ACM en Energie-Nederland.

Deze afspraken zijn opgenomen in een aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier. De vier ondertekenaars van de gedragscode (easyEnergy / NieuweStroom, EnergyZero, Frank Energie en Tibber) verwachten dat dynamische inkooptarieven binnen enkele jaren de nieuwe standaard zijn. Daar horen richtlijnen bij en De gemaakte afspraken gaan over de voorlichting van de consument over voordelen en risico’s en over de totstandkoming van het aanbod.

Wat zijn dynamische inkooptarieven?

Energieleveranciers met dynamische prijzen rekenen de inkoopprijs van stroom en gas aan de klant door. Zo betaalt de klant dus altijd de marktprijs voor energie. Jarenlang waren vaste en variabele energiecontracten de standaard. De consument kon de tarieven alleen vastzetten voor een langere periode. Maar de prijs van energie verandert juist continu. Ook dragen de ouderwetse contacten nauwelijks bij aan verduurzaming.

Het is niet van tevoren met zekerheid vast te stellen wat de prijzen zullen zijn. Daarom is het belangrijk dat wij consumenten duidelijk uitleggen hoe de werkwijze bij dit soort type contracten is. Zo leggen we bijvoorbeeld uit dat er een risico is dat de energierekening in de winter hoger is dan in de zomer. Die transparantie vinden wij belangrijk. Zo kunnen klanten geïnformeerd bepalen of ze dat risico aanvaarden en of deze verschillen passen binnen hun eigen financiële huishouding”, zegt Remko Ten Barge van easyEnergy / NieuweStroom.

Inspelen op energietransitie

Om aan het huidige Klimaatakkoord te voldoen, moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Maar consumenten worden nauwelijks geprikkeld om slim om te gaan met elektriciteit, want zij betalen altijd het tarief dat is afgesproken met de energieleverancier.

Maatschappelijke veranderingen op het gebied van energiebesparing beginnen bij de consument. Maar zolang de consument geen handvatten krijgt om verschil te maken, kan zij ook niks doen. Dankzij dynamische tarieven en een slimme meter kunnen consumenten bewuster omgaan met hun verbruik. En dat levert iets op in hun portemonnee én voor de natuur” aldus Auke Ferwerda van EnergyZero.

Aanbod op maat

ACM en Energie-Nederland hebben ook afspraken gemaakt over de manier waarop leveranciers voor contracten met dynamische prijzen toch een zogenoemd ‘aanbod op maat’ kunnen doen. Als een consument een contract wil afsluiten, is elke leverancier verplicht een aanbod op maat te doen. Zo is het voor een consument duidelijk wat hij of zij gaat betalen. Een aanbod op maat is ook belangrijk omdat consumenten daarmee verschillende leveranciers met elkaar kunnen vergelijken. Daarom heeft Energie-Nederland vastgelegd dat leveranciers die een dynamisch prijzencontract aanbieden, één keer per maand en volgens een vaste methode, een verwachte inkoopprijs voor het komende jaar berekenen. Leveranciers gebruiken deze verwachte inkoopprijs dan bij het opstellen van een aanbod op maat en consumenten kunnen contracten met dynamische prijzen van verschillende leveranciers dan met elkaar vergelijken, op basis van hun eigen jaarverbruik.

Informatieve website gelanceerd

Om consumenten  goed te informeren over dynamische energieprijzen hebben de ondertekenaars van de aanvullende verklaring de informatieve website: www.dynamische-energieprijzen.nl gelanceerd. Want, zo zegt Thomas Hulshof van Frank Energie:

We zitten midden in de energietransitie en energie is high interest. We zijn trots dat we consumenten zélf de controle teruggeven over hun eigen energie. Dat is precies op het juiste moment. En naast dat het voor de individuele consument goed is, is het een belangrijke voorwaarde voor een van de belangrijkste maatschappelijke veranderingen.”

 

 

Meer nieuws.

Dynamisch verbruik in het voorschot

Dynamisch verbruik in het voorschot

In je maandelijkse voorschot nemen we de verwachte marktprijs mee voor de komende maand (zoals bekend tijdens het opmaken van je maandnota een maand vooraf) en je verwachte verbruik. hoe dat werkt, lees je hier.

Lees meer