Stap voor stap beweegt de energiewereld zich naar 2024, waar enkele opmerkelijke veranderingen op de loer liggen. Deze verschuivingen zullen niet alleen de energiekosten beïnvloeden, maar ook de manier waarop bij jou de energie stroomt. Laten we eens dieper ingaan op deze ontwikkelingen die het komende jaar op ons afkomen.

In 2024 nemen we afscheid van de Opslag Duurzame Energie (ODE)

Een buitengewone wending is de volledige verdwijning van de Opslag Duurzame Energie (ODE) van je energierekening. Nadat deze in 2023 al tot nul was gereduceerd, zal ze in 2024 niet langer terug te vinden zijn in aanbiedingen, berekeningen of nota’s. Dat is niet alleen goed nieuws voor onze planeet, maar ook voor je portemonnee. Voorheen moesten we een bedrag opzijzetten voor de Opslag Duurzame Energie (ODE), maar nu is dat stukje groene goedheid gewoon van de rekening geschrapt. Dus, kort gezegd, het wordt een beetje voordeliger voor ons allemaal! 

Wat is ODE ook alweer precies?

Vanaf 1 januari 2013 werd de Opslag Duurzame Energie (ODE) in het leven geroepen. Waarom? De overheid wilde daarmee de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) financieren. En dat betekent dat jij per gebruikte m3 gas en kWh stroom een beetje extra energiekosten moest betalen, ongeacht of je groene of grijze stroom gebruikte. Je energieleverancier doet de administratie en schuift het geld door naar de Belastingdienst. In het verleden kreeg je de ODE apart op je bordje, maar tegenwoordig wordt deze op de rekening gezet met andere overheidsheffingen. En in het afgelopen jaar was dat voor het eerst 0 cent per kWh stroom en 0 cent per m3 gas. Geen wonder dus dat het in het komend jaar helemaal van je rekening verdwijnt. 

Vaarwel prijsplafond: Ruimte voor flexibiliteit

Met het nieuwe jaar breekt ook het einde van het prijsplafond aan, dat het afgelopen jaar de maximale kosten voor stroom en gas beperkte. Maar omdat de marktprijs momenteel onder het plafond ligt, zal het naar verwachting geen effect hebben op je tarieven. 

Nieuwe energiebelastingzone: Balans en aanpassingen

Om de flexibiliteit in belastingaanpassingen te behouden, introduceert de overheid een extra Energie Belasting (EB) voor zowel stroom als gas. Hoewel de belasting op zone 1 en zone 2 naar verwachting in 2024 gelijk zal zijn, brengt deze aanpassing subtiliteiten met zich mee. Tarieven zullen worden beïnvloed door het verbruik en kunnen resulteren in een belastingverlaging die voor nu geschat wordt op 2 cent voor elektriciteit en met een verwachting van een stijging van 11 cent voor gas. Deze prijzen zijn nog niet definitief en zullen pas berekend worden als dit wel het geval is. Houd dus rekening met een verandering in je energiekosten.

Bijdrage aan een stabieler netwerk door verhoging van de netwerkkosten

In het aankomende jaar voorziet Netbeheer Nederland een toename in de netwerkkosten. Deze stijging wordt verwacht als gevolg van de plannen van netbeheerders om fors te investeren in de uitbreiding van het netwerk. Deze investeringen zijn gericht op het versterken van de infrastructuur om de groeiende vraag naar elektriciteit bij te houden. Hierdoor kunnen we blijven rekenen op een betrouwbare en toekomstbestendige energievoorziening met een betere balans in vraag en aanbod! 

Wat betekent dit voor jou als NieuweStromer?

Zoals je hebt kunnen lezen zul je van het verdwijnen van het prijsplafond waarschijnlijk niets merken, zeker niet op korte termijn omdat onze prijzen al onder dit plafond liggen. De impact van de veranderingen in de EB/ODE-tarieven 2024 zullen pas voor het eerst zichtbaar zijn in de voorschotten van februari 2024. Tot die tijd hanteren we de tarieven van 2023. Tenslotte de netwerkkosten: Deze zullen stijgen, maar het verschil is sterk afhankelijk van de capaciteit. De nieuwe tarieven worden al meegenomen in het voorschot van januari 2024.

Vooruitzicht op een positieve toekomst vol NieuweStroom

Deze aankomende veranderingen bieden niet alleen financiële verlichting, maar vertegenwoordigen ook een nieuwe stap in de richting van duurzaamheid en zakelijke én consumenten empowerment. Als jouw partner in energie streven we ernaar om deze verschuivingen soepel en transparant voor je te maken. 

Wil je meer weten over hoe deze veranderingen jouw bedrijf of situatie beïnvloeden? Bekijk dan even klantenservice pagina of neem contact met ons op. Wij wensen je alvast een positief en succesvol 2024! 

 

Meer nieuws.

Dynamisch verbruik in het voorschot

Dynamisch verbruik in het voorschot

In je maandelijkse voorschot nemen we de verwachte marktprijs mee voor de komende maand (zoals bekend tijdens het opmaken van je maandnota een maand vooraf) en je verwachte verbruik.

Lees meer
De opbouw van je maandnota

De opbouw van je maandnota

Bij het bekijken van je maandelijkse energienota’s van NieuweStroom, kunnen de verschillende bedragen verwarrend lijken. We leggen uit.

Lees meer