Onbalans

Onbalans uitgelegd

Als leverancier schatten wij het stroomverbruik van onze klanten zo goed mogelijk in (per kwartier/uur). Op basis van die voorspelling kopen wij voor onze klanten iedere dag voor ieder uur energie in op de EPEX(APX) handelsbeurs. NieuweStroom kan dit erg nauwkeurig, maar er zijn altijd kleine verschillen met het werkelijke verbruik in ieder kwartier/uur.

Iedere afwijking tussen onze voorspelling (inkoopvolume) en het werkelijke verbruik per kwartier per netbeheerdersgebied wordt door TenneT – die voor de balans in het hoogspanningsnetwerk verantwoordelijk is – aan de leverancier aangerekend tegen onbalans-prijzen. Deze onbalansprijzen zijn zeer variabel en komen tot stand op basis van de verhouding tussen de voorspelling en het werkelijke verbruik van alle leveranciers samen..

NieuweStroom en onbalanskosten

Om de onbalanskosten laag te houden heeft NieuweStroom de programmaverantwoordelijkheid zelf in huis, en niet – zoals vele anderen – bij een andere partij ondergebracht. NieuweStroom blijkt in de praktijk door het wetenschappelijk ontwikkelde voorspellingsmodel zeer goed in het laag houden van de onbalanskosten.

De onbalanskosten zijn kosten die voor rekening van NieuweStroom komen en die dus uit de berekende opslag betaald moeten worden. Vandaar dat NieuweStroom gefocust is op het goed voorspellen van het precieze verbruik van onze klanten om deze kosten laag te houden.

Eigen onbalans betalen = lagere opslag NieuweStroom

Voor grootverbruikaansluitingen met verbruik (geen teruglevering) geldt: de ene klant heeft een zeer voorspelbaar verbruik, anderen zijn moeilijker te voorspellen. Enkele zeer grote klanten leveren ons zelfs dagelijks een eigen verbruiksvoorspelling.

Het is voor grootverbruikaansluitingen mogelijk een lagere opslag per kWh aangerekend te krijgen en daarnaast zelf de werkelijke onbalanskosten te betalen.

Voor grootverbruikaansluitingen met teruglevering (combi) is qua onbalanskosten het SDE Volgsysteem onze standaard. Zie hieronder voor meer toelichting.

SDE Volgsysteem voor Grootverbruikers met teruglevering (combi)

Voor grootverbruikaansluitingen waar zelf energie wordt opgewekt, wordt per 1-10-2021 gebruik gemaakt van het SDE Volgsysteem. Zo heb je aansluiting op de geldstromen van je SDE subsidie. De elektriciteit wordt afgerekend op basis van EPEX uurprijzen. Inzake de onbalanskosten factureren we gedurende het kalenderjaar maandelijks een voorschot gelijk aan de voorlopige RvO onbalansfactor (dit is onderdeel van het voorlopige correctiebedrag, voor 2021: 0,004 euro per kWh). Zodra RvO haar definitieve correctiebedragen publiceert, verrekenen we het betaalde voorschot met de definitieve RvO onbalansfactor.

Looptijd: onbepaalde tijd, maandelijks opzegbaar.

Alternatief: SDE Outperformer (PPA) voor Grootverbruikers met teruglevering

Anders dan bij het SDE Volgsysteem worden bij de SDE Outperformer (PPA) de door NieuweStroom gerealiseerde onbalanskosten vergeleken met de RvO onbalansfactor. De verdeling van de meeropbrengst (outperformance door NieuweStroom t.o.v. de RvO onbalansfactor) is 50% voor jou en 50% voor NieuweStroom. Indien er onverhoopt in een kalenderjaar sprake is van minderopbrengst (underperformance), dan gaat dit volledig ten koste van onze opslag, met een maximum van 50% van de gefactureerde opslag in een kalenderjaar.

Looptijd: onbepaalde tijd, maandelijks opzegbaar.

Meer werkwijzen enzo.

Wet milieubeheer informatieplicht energiebesparing

Wet milieubeheer informatieplicht energiebesparing

Verbruikt je bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt je bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Je bent dan verplicht om energie te besparen ook heb je dan een informatieplicht. Wettelijk gezien had...

Lees meer
Gedragscodes en transparantie

Gedragscodes en transparantie

Transparantie met Aanbod op maat. Keurige behandeling met Gedragscode Consument en Energieleverancier. Informatieplicht met regelmatig verbruiksoverzicht. Privacy met gedragscode leveranciers slimme meters.

Lees meer
Energieadviseur

Energieadviseur

Energieadviseurs kunnen u natuurlijk prima adviseren over onze producten en tarieven, maar zullen voor eventuele vragen en klachten toch verwijzen naar de klantenservice om u optimale dienstverlening te garanderen.

Lees meer
Groene Stroom en Terugleveren

Groene Stroom en Terugleveren

U kunt als klant van NieuweStroom uw stroom ‘vergroenen’ door de aankoop van ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s). NieuweStroom rekent de werkelijke kostprijs van deze GvO’s aan u door.

Lees meer
Gasvrij

Gasvrij

Wilt u geen gasaansluiting meer? Bijvoorbeeld doordat u gasvrij wilt gaan wonen? U kunt de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) die u met uw netbeheerder heeft opzeggen.

Lees meer