Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Energieleveranciers worden ook wel vergunninghouders genoemd, omdat ze een vergunning moeten hebben om aan consumenten en kleinzakelijke afnemers te mogen leveren. De Energiekamer van de ACM verstrekt deze vergunningen nadat gecontroleerd is of een (toekomstige)leverancier aan bepaalde eisen voldoet. De ACM streeft er uit het oogpunt van consumentenbescherming naar om het aanbod van de verschillende energieleveranciers zo transparant mogelijk en de competitie tussen leveranciers zo eerlijk mogelijk te laten zijn. Daarnaast is er Europese regelgeving op dit gebied die moet worden geïmplementeerd.

Belangrijke initiatieven zijn:

  • De opstelling van een modelcontract dat door alle leveranciers moet worden aangeboden. Het is een standaardcontract met variërende, doch periodiek vaste, tarieven. Klik hier voor het modelcontract van NieuweStroom.
  • ‘Aanbod op maat’; een regeling die alle leveranciers dwingt dezelfde terminologie, kosteninzicht en volledigheid van een aanbod te geven.
  • de verplichte verstrekking van verbruiksoverzichten en besparingsadviezen aan klanten en tenminste 1x per 2 maanden aan klanten die een slimme meter hebben.
  • de toetreding tot de gedragscodes ‘leverancier en consument’ en ‘leverancier en slimme meters’.

Meer over de energiemarkt.