Privacyverklaring werving en selectie

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe NieuweStroom omgaat met de (persoons)gegevens van haar sollicitanten tijdens het werving- en selectieproces. Iets niet duidelijk? Laat het ons weten via privacy@nieuwestroom.nl.

NieuweStroom gebruikt de (persoons)gegevens van haar sollicitanten uitsluitend in het kader van het werving- en selectieproces om de geschiktheid van de kandidaten te kunnen beoordelen. NieuweStroom respecteert de privacy van haar sollicitanten en houdt zich bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de NVP Sollicitatiecode.

(Persoons)gegevens

NieuweStroom verzamelt van haar sollicitanten: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, cv en motivatiebrief. Aanvullende informatie wordt (in overleg met de sollicitant) alleen opgevraagd als deze bijdraagt aan de beoordeling van de geschiktheid voor de werkzaamheden.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens zullen uiterlijk 4 weken na het eindigen van de werving & selectieprocedure worden verwijderd, tenzij je toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren in het kader van eventuele toekomstige vacatures.

Rechten sollicitant

Sollicitanten hebben het recht op inzage in de (persoons)gegevens die NieuweStroom verwerkt. Je kunt de gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor kun je een bericht te sturen aan vacature@nieuwestroom.nl.

Beveiliging

NieuweStroom zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de (persoons)gegevens van sollicitanten. Denk onder andere aan: passende toegangsrechten voor medewerkers en het beveiligde sollicitatieformulier.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacyverklaring of over hoe wij omgaat met (persoons)gegevens kunnen ingediend worden via privacy@nieuwestroom.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig ons privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.