Marktupdate

Bijgewerkt: 19 mei 2022

De huidige marktsituatie toont nog steeds sterk wisselende beursprijzen. 

De marktprijsverwachting wordt momenteel natuurlijk beïnvloed door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De hogere prijzen staan in schril contrast met het leed in Oekraïne en onder alle Russen die tegen de oorlog zijn. Helaas neemt dat de impact dichtbij huis niet weg.

Dit geldt voor iedereen: of u nou gebruik maakt van dynamische, variabele of vaste prijzen. Door onbekendere risico’s op de lange termijnmarkt (deze bevat meer speculaties) en de faillissementen van leveranciers met vaste prijzen, vraagt de markt hogere bankgaranties aan leveranciers die voor langere periodes proberen in te kopen. Lees hier meer over de risico’s van vaste prijzen.

Om energiecrises te beperken in de toekomst, wordt het relevant om meer te weten over de werking van die saai lijkende energiemarkt. Klanten raken in paniek door hun hoge facturen, veel leveranciers zitten met de handen in het haar. Meerdere vaste prijs leveranciers raakten zelfs failliet. Blijven we focussen op een simpele prijsvergelijking zoals we in Nederland al jaren gewend zijn met vaste prijzen, dan blijven we blind voor verbanden, risico’s en kansen die invloed hebben op onze eigen energierekening. 

Als Nederlandse grondlegger van dynamische prijzen geloven we al sinds 2012 in een nieuw model. Klanten volgen altijd de werkelijke marktprijs voor energie op basis van vraag en aanbod. Zo krijgen ondernemers en consumenten openheid en gelijkwaardigheid. Daarmee kunnen ze op een slimmere manier op korte en lange termijn besparen én de steeds relevanter wordende energietransitie faciliteren.

Oorzaken hoge prijzen
De oorzaken van de hoge prijzen hebben te maken met de groeipijnen van de energietransitie. We moeten van het gas af en over op schone energie. Maar dat brengt gaandeweg nogal wat uitdagingen. Sinds enkele maanden staat de energiemarkt op z’n kop.

Begin 2021 was er weinig vraag, want de economie lag plat door corona. De prijzen waren ongekend laag. De economie trok vervolgens onverwacht snel aan. Daarmee steeg het stroom- en gasverbruik.

Er was destijds niet genoeg energie uit zon en wind beschikbaar om in de vraag te voorzien. Daarom moesten meer fossiele brandstoffen bijschakelen dan verwacht.

Omdat wereldwijd veel kolencentrales gesloten zijn, wordt gas gebruikt om stroom uit fossiele bronnen op te wekken. Gevolg: de gasvoorraad slonk. Die schaarste duwde de gasprijs omhoog en beïnvloedde daardoor meteen ook de stroomprijs.

Nederland moest en moet gas deels importeren, met name uit Rusland. Buitenlandse grootmachten hebben dus een enorme machtspositie en vragen torenhoge prijzen.,

Vooruitblik 

De invloed van de wintermaanden is afgenomen, maar nu heeft de oorlog tussen Rusland en Oekraine invloed op de prijzen. Dit houden we continu in de gaten. Onze voorschotten baseren we zo goed als mogelijk op de afgegeven marktprijsverwachting en uw werkelijke verbruik verrekenen we na de maand altijd aan de hand van de werkelijke prijzen.

Hoe we onafhankelijkheid kunnen versnellen

De energietransitie loopt door. Nog jaren. Net als nu hebben de groeipijnen van de transitie invloed op uw energierekening. Door slimmer te verbruiken, kunnen we sneller af van fossiele brandstoffen. En zijn we sneller onafhankelijk van buitenlandse grootmachten. De oplossing is er niet meteen, maar niets doen werkt in elk geval averechts.

Via NieuweStroom heeft u inzicht in de actuele marktprijzen. Door duurdere momenten (deels) te vermijden en te verplaatsen naar goedkopere momenten, verbetert de balans op het stroomnet.  En dat is weer nodig om meer zon- en windparken aan te kunnen sluiten. Zo hoeven we minder fossiele brandstoffen te importeren.

Slimmer verbruik zorgt rechtstreeks voor een zo laag mogelijke energierekening en een lagere CO2 uitstoot.

Meer over de energiemarkt.

Energiebelasting

Energiebelasting

Tarieven voor energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE), vastgesteld door overheid.

Lees meer
Netbeheerkosten

Netbeheerkosten

NieuweStroom brengt als energieleverancier de netbeheerkosten van uw netbeheerder in rekening. Het is een vast bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door de netbeheerder. Welke netbeheerder u heeft, is afhankelijk van uw vestigingsplaats. U kunt uw netbeheerder dus niet kiezen.

Lees meer