Wet milieubeheer informatieplicht energiebesparing

Verbruikt je bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt je bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Je bent dan verplicht om energie te besparen ook heb je dan een informatieplicht. Wettelijk gezien had je uiterlijk 1 juli 2019 moeten rapporteren welke verplichte maatregelen u heeft genomen en nog moet nemen.

Uit een inventarisatie door het Ministerie en RVO blijkt dat circa 50% van de meldingsplichtige instellingen nog niet aan deze wettige verplichting hebben voldaan. Dit betekent dat momenteel circa 50.000 bedrijven en instellingen in overtreding zijn.

Om de nalatige bedrijven en instelling te bewegen alsnog aan de verplichting te voldoen heeft me Minister de volgende stappen aangekondigd:

  • Omgevingsdiensten gaan aangeschreven bedrijven en instelling die geen reactie hebben gegeven, schriftelijk op hun overtreding wijzen onder oplegging van een geldelijke sanctie.
  • Ministerie heeft 120 externe energie expertise partijen aangesteld om de Omgevingsdiensten te ondersteunen bij de handhaving van de informatieplicht.
  • De minister is een juridisch onderzoek gestart om inzage te krijgen in de energieverbruiken van instellingen en bedrijven bij alle Nederlandse Netwerkbeheerders.
  • De overheid heeft wederom middelen beschikbaar gesteld voor een media campagne, daar is gebleken dat een groot deel van de bedrijven en instelling niet op de hoogte zijn van de Informatieplicht.

Je bent wettelijk in overtreding als je nog niet aan deze verplichting hebt voldaan. Laat het niet op sancties aankomen.

De “Erkende Maatregelen Lijst” is leidend bij het uitvoeren van de Informatieplicht. Onze partner Mijn Onderneming Duurzaam is een landelijk platform dat is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van bedrijven en instellingen in hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Vraag direct hulp aan bij Mijn Onderneming Duurzaam

Meer werkwijzen enzo.

Gedragscodes en transparantie

Gedragscodes en transparantie

Transparantie met Aanbod op maat. Keurige behandeling met Gedragscode Consument en Energieleverancier. Informatieplicht met regelmatig verbruiksoverzicht. Privacy met gedragscode leveranciers slimme meters.

Lees meer
Energieadviseur

Energieadviseur

Energieadviseurs kunnen u natuurlijk prima adviseren over onze producten en tarieven, maar zullen voor eventuele vragen en klachten toch verwijzen naar de klantenservice om u optimale dienstverlening te garanderen.

Lees meer
Onbalans

Onbalans

Als leverancier schatten wij het stroomverbruik van onze klanten zo goed mogelijk in (per kwartier/uur). Op basis van die voorspelling kopen wij voor onze klanten iedere dag voor ieder uur energie in op de EPEX(APX) handelsbeurs.

Lees meer
Groene Stroom en Terugleveren

Groene Stroom en Terugleveren

U kunt als klant van NieuweStroom uw stroom ‘vergroenen’ door de aankoop van ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s). NieuweStroom rekent de werkelijke kostprijs van deze GvO’s aan u door.

Lees meer
Gasvrij

Gasvrij

Wilt u geen gasaansluiting meer? Bijvoorbeeld doordat u gasvrij wilt gaan wonen? U kunt de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) die u met uw netbeheerder heeft opzeggen.

Lees meer