Groene Stroom en Terugleveren

Groene Stroom

U kunt als klant van NieuweStroom uw stroom ‘vergroenen’ door de aankoop van ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s). NieuweStroom rekent de werkelijke kostprijs van deze GvO’s aan u door. Voor uitleg hoe in Nederland groene stroom wordt geleverd door energieleveranciers en het stroometiket van NieuweStroom klik hier.

U heeft bij NieuweStroom de keuze uit verschillende soorten groene stroom:

  • GvO’s Nederlandse biomassa. Dit is stroom opgewekt door de vergisting of verbranding van biologische (afval)producten. De prijs van GvO’s Nederlandse Biomassa (NTA) ligt rond € 1,00 per MWh, dus circa € 0,00100 per kWh.
  • GvO’s  Nederlandse Windenergie. Dit is stroom uit Nederlandse windmolens. GvO’s Nederlandse windenergie kosten circa 5,20 euro per MWh, dus circa € 0,00520 per kWh.
  • GvO’s Nederlandse Zonne-energie. Dit is energie van Nederlandse zonnecellen. GvO’s Nederlandse zonne-energie kosten circa 5,20 euro per MWh, dus circa € 0,00520 per kWh.
  • GvO’s Europese Windenergie. Dit is stroom uit windmolens in Europa (EU). GvO’s Europese windenergie kosten circa 0,95 euro per MWh, dus circa € 0,00095 per kWh.

Voorschot en afrekening
Bij NieuweStroom betaalt u voor de door u gekozen GvO’s een voorschot en wordt achteraf op uw maand-, jaar- of eindafrekening de werkelijke kosten in rekening gebracht. De prijs van GvO’s is daarmee volledig variabel. U betaalt altijd de werkelijke kosten van GvO’s, zonder verdere kostenopslag door NieuweStroom. U kunt – als u dat wilt – eenvoudig switchen van het ene naar het andere groene stroomproduct of uw vergroening aan- en uitzetten, door dit aan te geven aan NieuweStroom.

Terugleveren

Ook als u zelf duurzame stroom opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of opwekking uit biogas) en die teruglevert aan het elektriciteitsnet, krijgt u bij NieuweStroom het beste en meest transparante aanbod. Wij salderen per jaar alle stroom in kWh volledig en salderen ook nog eens per uur.

  • Als in een uur per saldo wordt verbruikt, betaalt u over het saldo de EPEX(APX) prijs
  • Als in een uur per saldo wordt terug geleverd, ontvangt u over het saldo de EPEX(APX)-prijs.

Meer werkwijzen enzo.

Wet milieubeheer informatieplicht energiebesparing

Wet milieubeheer informatieplicht energiebesparing

Verbruikt je bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt je bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Je bent dan verplicht om energie te besparen ook heb je dan een informatieplicht. Wettelijk gezien had...

Lees meer
Gedragscodes en transparantie

Gedragscodes en transparantie

Transparantie met Aanbod op maat. Keurige behandeling met Gedragscode Consument en Energieleverancier. Informatieplicht met regelmatig verbruiksoverzicht. Privacy met gedragscode leveranciers slimme meters.

Lees meer
Energieadviseur

Energieadviseur

Energieadviseurs kunnen u natuurlijk prima adviseren over onze producten en tarieven, maar zullen voor eventuele vragen en klachten toch verwijzen naar de klantenservice om u optimale dienstverlening te garanderen.

Lees meer
Onbalans

Onbalans

Als leverancier schatten wij het stroomverbruik van onze klanten zo goed mogelijk in (per kwartier/uur). Op basis van die voorspelling kopen wij voor onze klanten iedere dag voor ieder uur energie in op de EPEX(APX) handelsbeurs.

Lees meer
Gasvrij

Gasvrij

Wilt u geen gasaansluiting meer? Bijvoorbeeld doordat u gasvrij wilt gaan wonen? U kunt de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) die u met uw netbeheerder heeft opzeggen.

Lees meer