Vooronderzoek energielabel C kantoorgebouwen

Vanaf 1-1-2023 geldt een nieuwe wettelijke verplichting voor kantoorgebouwen van 100 m² of groter: het pand moet energielabel C hebben of beter.

Voor zowel verhuurder als huurder ontstaat een probleem als het kantoorpand op 1 januari 2023 niet minimaal een gecertificeerd Energielabel C heeft. De verhuurder mag zijn pand niet meer als kantoorpand verhuren en de huurder mag zijn kantooractiviteiten niet meer uitoefenen in het kantoorpand en zal op zoek moeten naar een nieuw onderkomen dat wel voldoet aan de label eisen.

Voldoet het pand per 1-1-2023 niet aan de eisen, dan:

• Mag je als verhuurder het pand niet meer verhuren
• Mag je als verhuurder of eigenaar het pand niet langer gebruiken voor je zakelijke activiteiten

Uitzonderingen: voor monumenten en winkels, horeca, gezondheidszorg, logies en andere panden die geen kantoorfunctie hebben geldt de verplichting vooralsnog niet.

Ondersteuning van partner Mijn Onderneming Duurzaam

Heb je weinig tijd of wil je zekerheid? Vraag ondersteuning via Mijn Onderneming Duurzaam. Onze partner Mijn Onderneming Duurzaam kan je ondersteunen met een vooronderzoek. Zo maak je geen onnodige kosten en/of voorkom je op een later moment ongewenste problemen. Ze brengen in beeld:

• Het huidige geregistreerde energielabel als dit bekend is
• Indicatie van het huidige energielabel als dit nog niet is vastgesteld
• Indicatie welke maatregelen nodig zijn om tot energielabel C te komen
• Indicatie welke maatregelen nodig zijn om tot energielabel A of B te komen

De werkwijze van Mijn Onderneming Duurzaam:

  1. Mijn Onderneming Duurzaam plant een telefonische afspraak in om samen met jou de huidige situatie door te nemen
  2. De gegevens die je verstrekt zullen zij analyseren en verwerken
  3. Ze sturen je een rapportage met de resultaten

Nadat u de diverse maatregelen heeft uitgevoerd die nodig zijn om naar het gewenste label te komen, kunt u het definitieve label laten bepalen.

Wilt u gebruik maken van deze dienst? Bestel dan direct hier.

Meer werkwijzen enzo.

Wet milieubeheer informatieplicht energiebesparing

Wet milieubeheer informatieplicht energiebesparing

Verbruikt je bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt je bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Je bent dan verplicht om energie te besparen ook heb je dan een informatieplicht. Wettelijk gezien had...

Lees meer
Gedragscodes en transparantie

Gedragscodes en transparantie

Transparantie met Aanbod op maat. Keurige behandeling met Gedragscode Consument en Energieleverancier. Informatieplicht met regelmatig verbruiksoverzicht. Privacy met gedragscode leveranciers slimme meters.

Lees meer
Energieadviseur

Energieadviseur

Energieadviseurs kunnen u natuurlijk prima adviseren over onze producten en tarieven, maar zullen voor eventuele vragen en klachten toch verwijzen naar de klantenservice om u optimale dienstverlening te garanderen.

Lees meer
Onbalans

Onbalans

Als leverancier schatten wij het stroomverbruik van onze klanten zo goed mogelijk in (per kwartier/uur). Op basis van die voorspelling kopen wij voor onze klanten iedere dag voor ieder uur energie in op de EPEX(APX) handelsbeurs.

Lees meer
Groene Stroom en Terugleveren

Groene Stroom en Terugleveren

U kunt als klant van NieuweStroom uw stroom ‘vergroenen’ door de aankoop van ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s). NieuweStroom rekent de werkelijke kostprijs van deze GvO’s aan u door.

Lees meer
Gasvrij

Gasvrij

Wilt u geen gasaansluiting meer? Bijvoorbeeld doordat u gasvrij wilt gaan wonen? U kunt de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) die u met uw netbeheerder heeft opzeggen.

Lees meer